Användarvillkor

Version 1.0, daterad 2019-01-01

1. Allmänt

1.1. Dessa användarvillkor (hädanefter kallade ”villkoren”) reglerar användningen av de spel som tillhandahålls genom www.VoodooDreams.com, NYspins.com och Duelz.com, som tillhör SuprPlay (hädanefter kallat för ”webbplatsen” eller ”webbplatserna”). Dessa användarvillkor, integritets- och cookiepolicyn, spelreglerna och alla eventuella dokument som det uttryckligen hänvisas till i dem, samt alla eventuella riktlinjer, regler eller liknande som visas på webbplatserna utgör avtalet och samförståelsen mellan SuprPlay och slutanvändaren och styr deras kontraktsmässiga relation. Du ansvarar för att läsa igenom dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor bör du avstå från att använda webbplatserna.

1.2. SuprPlay Limited är ett företag som styrs av lagarna på Malta, med företagsregistreringsnummer C-74595 och registrerad adress på DSLR Notaries (Suite 759) Ftieh Street, Birkirkara Bypass, Birkirkara, BKR2940, Malta. SuprPlay Limited tillhör koncernen SuprNation.

1.3. SuprPlay Limited kallas häri ”SuprPlay”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” och spelaren och den registrerade slutanvändaren kallas ”du”, ”din”, ”användare”, ”slutanvändare” eller ”spelaren” i enlighet med vad som är lämpligt.

1.4. SuprPlay bedriver verksamhet under en svensk licens för att tillhandahålla kommersiella speltjänster i enlighet med ett beslut som har meddelats av Lotteriinspektionen i ärendenummer 18Li7522 [beslut meddelat av Lotteriinspektionen om licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel, ärendenummer dnr 18Li7522] (https://www.lotteriinspektionen.se), den enda tillsynsmyndighet och det enda organ som ansvarar för att utfärda licenser och övervaka spelmarknaden i Sverige.

Deltagande i något spel som finns tillgängligt på vår webbplats/våra webbplatser, alla insättningar, uttag eller annat ansvar för spelaradministration är en förpliktelse som enbart åligger SuprPlay. Alla andra företag som tillhandahåller spelprodukter på webbplatsen är enbart programleverantörer och har inget ansvar gentemot spelarna för att hantera medel på deras medlemskonton.

1.5. ”Spelen”, ”spelet” eller ”spel” hänvisar till alla eventuella spel eller spelprodukter som tillhandahålls på webbplatserna.

1.6. Dessa villkor gäller även för alla plattformar och enheter som tillåter spelaktiviteter som tillhandahålls av SuprPlay, oavsett om det sker genom webbapplikationer eller nedladdningsbara applikationer, oavsett plattform och/eller enhetstyp.

1.7. SuprPlay förbehåller sig rätten att, oavsett orsak, ändra dessa villkor från tid till annan. Det gäller även för efterlevnad av tillämpliga lagar och regler, samt andra regulatoriska krav. Detta innebär att detta avtal mellan dig och SuprPlay kan ändras av oss när som helst. Närhelst en viktig ändring sker kommer vi att informera dig om detta innan sådana ändringar träder i kraft. Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren måste du omedelbart sluta att använda webbplatsen. Dessa villkor ska alltid vara tillgängliga på respektive landningssida för webbplatsen.

1.8. Det rekommenderas att regelbundet, och inte mer sällan än en gång i månaden, granska dessa villkor och alla spelregler som gäller för de spel du väljer att delta i för att inte glömma deras innehåll.

1.9. Dessa villkor träder i kraft när du bekräftar dina registreringsuppgifter i registreringsprocessen på webbplatsen. Genom att skapa ett konto hos SuprPlay intygar du att du har läst och att du förstår dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatserna intygar du att du godkänner och samtycker till det innehåll som finns däri. Obs! Om dessa villkor skulle bli tillgängliga på några andra språk kommer den svenska versionen att råda.

2. Dina förpliktelser

2.1. Du kan enbart skapa ett konto för var och en av de webbplatser som tillhandahålls av oss. SuprPlay förbehåller sig rätten att avsluta alla eventuella duplicerade eller flerdubblade konton som tillhör en och samma användare.

2.2. Om du skapar eller försöker att skapa mer än ett konto per webbplats, oavsett orsak, har SuprPlay rätten och möjligheten att enligt eget omdöme blockera eller stänga några eller alla dina konton. SuprPlay kan även, enligt eget omdöme, ogiltigförklara alla vadslagningar som har gjorts i duplicerade eller flerdubblade konton. Om SuprPlay beslutar sig för att lämna ett av de flerdubblade kontona öppet, kommer det att vara det första kontot som användaren öppnade med SuprPlay eller det konto som har mest aktivitet, vilketdera vi beslutar att det är. I ett sådant fall, kommer alla eventuella befintliga medel, om några, att överföras till det konto som ska hållas öppet.

2.3. Genom att skapa ett konto via webbplatsen, intygar du att du är över 18 år. Vid skapandet av ditt konto kommer SuprPlay att verifiera din identitet genom en tillförlitlig elektronisk identifikation (såsom BankID). SuprPlay kan dock vidta ytterligare åtgärder för att verifiera din ålder och du godtar att tillhandahålla SuprPlay med alla relevanta uppgifter för att styrka detta, inklusive kopior av dina ID-handlingar eller andra eventuella handlingar som krävs och som vi efterfrågar. Om resultatet av en verifieringskontroll skulle visa att du är under 18 år kommer dina insättningar att återbetalas till dig snarast (inom fem vardagar) och alla eventuella bonusar och prissummor anses som ogiltiga.

2.4. Du är ensam ansvarig för uppgifterna i ditt spelkonto. Detta inkluderar, men ska inte begränsas till, ditt användarnamn samt möjligheten att genom ditt BankID och/eller andra medel verifiera åtkomsten till ditt konto via respektive webbplats. Om du misstänker att sådana uppgifter är utsatta för en risk, måste du omedelbart informera SuprPlay om detta och vidta lämpliga åtgärder för att förbjuda eller förhindra obehörig åtkomst till någon del av ditt konto eller dina medel. Om du får kännedom om eventuell obehörig åtkomst kan du kontakta oss via Livechatten som är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan och återfinns på webbplatsens landningssida. Du kan även använda Livechatt-funktionen för att rapportera eventuella överträdelser mot villkoren eller spelreglerna eller för att omedelbart informera SuprPlay om eventuellt fusk eller misstänkt fusk då du deltar i spelen.

2.5. Du använder spelen å dina egna vägnar och inte å någon annan persons eller något företags vägnar. Enbart privatpersoner har behörighet att skapa konto hos SuprPlay. För tydlighets kull: det är förbjudet att skapa företagskonton eller öppna konton för eller å någon annan persons vägnar. Du får inte dela dina inloggningsuppgifter, ditt BankID eller på annat sätt låta någon annan privatperson få åtkomst till och/eller använda ditt SuprPlay-konto eller låta någon annan godkänna något pris, någon åtkomst till eller delta i någon av SuprPlays tjänster. Du förstår att du har hela ansvaret för eventuella förluster som någon tredje part ådrar sig från ditt konto och du ska omedelbart informera oss om du misstänker att en tredje part har haft åtkomst till ditt konto. Du går även med på att assistera oss helt och fullt vid en eventuell utredning om sådana frågor, om vi skulle begära det.

2.6. Du får enbart delta i spelaktiviteter som privatperson i eget namn och enbart i rekreationssyften och underhållssyften.

2.7. Du känner till att du enbart kan få åtkomst till, använda respektive webbplats samt få åtkomst till SuprPlays svensklicenserade produkter om du är bosatt i Sverige.

2.8. Du har inte tillstånd att överföra pengar från ditt konto till en annan spelares konto eller motta pengar från en annan spelare till ditt konto, s.k. kompisöverföringar. SuprPlays konton är icke-överförbara och det är förbjudet för spelare att sälja, överföra eller införskaffa konton från andra spelare.

2.9. Som slutanvändare ansvarar du för att tillhandahålla SuprPlay med korrekta personuppgifter. Som ett resultat av detta, godkänner du att alla uppgifter som du lämnar ut till oss, såsom, men inte begränsat till, giltiga uppgifter om identifikation, adress och e-post, under giltigheten för detta avtal är kompletta och sanna och att du omedelbart ska informera oss om sådana uppgifter ändras. Om SuprPlay får kännedom om att du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter till oss förbehåller vi oss rätten att blockera kontot och konfiskera alla eventuella medel däri i enlighet med det som är tillåtet enligt lag.

2.10. Du kan enbart delta i alla spel som finns på våra webbplatser om du har tillräckliga medel på ditt konto för ett sådant deltagande.

2.11. Du får inte använda medel som är beslagtagna eller kopplade till någon olaglig aktivitet och, i synnerhet, inte använda medel som kommer från några olagliga aktiviteter eller källor. Vi förbehåller oss även rätten att avsluta konton, förbjuda en spelare att spela och frysa alla medel där spelaren rimligen är misstänkt för att delta i bedrägliga aktiviteter, som inkluderar, men inte begränsas till: användningen av stulna eller falska kreditkort eller kontonummer, dumpning av marker (chip dumping), förfalskning, maskopi och insändande av uppgifter eller dokument som är förfalskade, stulna eller på annat sätt olagligt erhållna eller manipulerade. Du kan behöva bevisa källan till dina medel som en del av SuprPlays KYC-procedurer.

2.12. Det är enbart ditt ansvar att följa alla eventuella rapporteringsprocesser relaterade till betalning av skatter och/eller andra avgifter som kan komma att tas ut vid vinster som du mottar från SuprPlay. SuprPlay ska inte hållas ansvarigt för din underlåtelse att betala eventuella skatter som du ska betala till relevanta myndigheter och befinner sig inte heller i någon position att råda dig om detsamma.

2.13. När det gäller insättningar och uttag från saldot på ditt konto intygar du att du enbart ska använda sådana kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och som har utfärdats av lagliga institutioner och som enligt lagen enbart tillhör dig. Användningen av finansiella instrument vars ägarskap är delat med andra privatpersoner tolereras inte och kommer att resultera i att vinsterna annulleras.

2.14. Du förstår och intygar att du genom att delta i de spel som tillhandahålls av oss tar en risk avseende att förlora de pengar som har satts in på ditt konto. Om du inte godkänner detta ber vi dig att vänligen avstå från fortsatt användning av den här webbplatsen eller någon annan webbplats som tillhör SuprNation eller SuprPlay.

2.15. Du intygar att du inte är och inte kommer att vara inblandad i några förfalskningsaktiviteter, hemliga avtal, uppgörelser eller andra olagliga aktiviteter i relation till deltagandet i eventuella spel och att du inte kommer att använda några programvaruassisterade metoder, tekniker eller hårdvaruenheter för ditt deltagande i något spel. Vi förbehåller oss härmed rättigheten att ogiltigförklara eventuella vadslagningar eller konfiskera alla eventuella medel om vi misstänker ett sådant beteende.

2.16. Du kan enbart använda våra webbplatser eller produkter för din egen personliga användning i rekreationssyfte, i enlighet med de regler och användarvillkor som vi har etablerat och i enlighet med alla lagar, regler och förordningar, om och då de är tillämpliga.

2.17. Du bör agera artigt mot andra spelare som använder webbplatserna samt stödja personal som har anställts av SuprPlay och undvika otrevliga och obscena kommentarer. Eventuella observationer om icke-efterlevnad av denna klausul och spelreglerna kommer inte att tolereras under några som helst omständigheter.

2.18. I de fall där du som kund erhåller kompensation från SuprPlay, eller någon annan form av förmån eller gratisspel, kommer dessa att omfattas av dessa villkor, samt innehålla villkoret att uttag som härstammar från dessa skall begränsas till maximum 1 000 SEK.

3. Ditt konto

3.1. För att du ska kunna göra vadslagningar och sätta in pengar måste du först registrera dig personligen hos oss och öppna ett konto (”konto”).

3.1.1. Du har bara tillåtelse att ha ett konto på var och en av webbplatserna vid varje tidpunkt, och du ska registrera detta konto personligen. Du kan inte ansöka om, eller öppna, ett konto såvida du inte agerar som huvudanvändare och du kan inte agera å någon annans vägnar eller för någon annans förmån. Du kan enbart registrera dig genom att använda dina egna personuppgifter. Om du försöker att öppna mer än ett konto på varje webbplats kan alla efterkommande konton du försöker att öppna blockeras eller stängas och alla eventuella vadslagningar och bonusar kan ogiltigförklaras enligt vårt eget gottfinnande, och medel tillgängliga på kontot kan konfiskeras. Om vi, efter eget gottfinnande, bedömer att flera konton har öppnats genom ett genuint fel kan vi efter eget gottfinnande godkänna att kreditera det första kontot du har öppnat hos oss eller kontot med mest aktivitet, med eventuella saldon som finns kvar på dina extrakonton. Om vi har tillräcklig grund att tro att bedrägliga aktiviteter har utförts eller försökt utföras förbehåller vi oss rätten att avbryta alla eventuella relaterade transaktioner, bonusar eller andra kampanjer utan att det påverkar andra åtgärder eller gottgörelse som vi kan dra nytta av. I dessa användarvillkor kommer alla eventuella referenser om ”bedrägeri” att anses inkludera ”bonusmissbruk” eller eventuella syndikatringar som består av länkade grupper av personer som följer vissa mönster för spel i syfte att försöka bedra SuprPlay. Bonusmissbruk inkluderar, men begränsas inte till, att öppna mer än ett konto för att kunna begära ytterligare en bonus eller förmån.

3.1.2. Enbart ett konto tillåts för varje hushåll eller IP-adress och enhet. Om två eller fler användare delar samma hushåll, IP-adress eller enhet, måste respektive kontoinnehavare omedelbart informera SuprPlay om detta.

3.2. Du måste ange alla obligatoriska uppgifter som krävs i registreringsprocessen och det är enbart ditt ansvar att garantera att uppgifterna du lämnar ut till oss är sanna, kompletta och korrekta. Du informeras härmed om att vi utför en verifieringsprocedur och att ditt konto kan blockeras för åtkomst eller stängas om vi misstänker att du har lämnat ut falska eller missledande uppgifter till oss. Du måste informera SuprPlay om alla eventuella uppdateringar samt hålla de obligatoriska uppgifterna som krävs i registreringsformuläret uppdaterade om sådana uppgifter ändras.

3.3. Du måste meddela oss omedelbart om du märker att du har mer än ett registrerat konto. Underlåtenhet att göra det kan leda till att ditt konto blockeras och att medel konfiskeras.

3.4. Du kommer att behöva använda BankID eller någon annan elektronisk ID-verifieringslösning som tillhandahålls av SuprPlay i framtiden som en del av registreringsprocessen och för att kunna använda och logga in på webbplatsen. Det är ditt exklusiva ansvar att garantera att ditt BankID och dina inloggningsuppgifter hålls hemliga och du får inte lämna ut dina inloggningsuppgifter till någon annan. Vi är inte ansvariga för något missbruk eller någon felanvändning av ditt konto, inklusive dina medel, genom tredje parter till följd av ditt utlämnande av dina inloggningsuppgifter till någon tredje part, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet, passivt eller aktivt.

3.5. SuprPlay förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande och när som helst begära dokument för att verifiera följande om dig: a) den registrerade slutanvändarens identitet; b) slutanvändarens tillstånd att använda en specifik bank, betal- eller kreditkort och c) alla eventuella fakta eller uppgifter som tillhandahålls av slutanvändaren till SuprPlay, inklusive bostad och plats. Du godkänner att efterleva sådana begäranden inom rimlig tid. Alla sådana eventuella begäranden kan göras närhelst SuprPlay bedömer att det krävs och vi förbehåller oss rätten att frysa alla konton som är under utredning och väntar på verifiering.

3.6. SuprPlay förbehåller sig rätten att enligt eget omdöme neka eller stänga konton utan någon som helst förklaring. Alla eventuella kontraktsmässiga förpliktelser som redan har utförts av SuprPlay ska dock respekteras utan att det påverkar några andra av SuprPlays lagliga rättigheter, med förutsättning att kontot har verifierats och begäranden om eventuella handlingar har slutförts innan några uttag kan behandlas.

3.7. Du förstår och godkänner att SuprPlay strikt förbjuder spelare att ingå i maskopi och att vi inte tillåter användningen av robotar, automatiserade, mekaniska, elektroniska eller andra enheter för att ta automatiserade beslut i något spel eller avseende någon vadslagning på dess webbplatser, vare sig sådan användning har utförts eller försökt utföras av dig eller någon tredje part. Om vi har en rimlig misstanke om att sådana eventuella enheter används på webbplatserna förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara de vadslagningar som vi misstänker har gjorts genom att använda en sådan enhet och exkludera alla eventuella kunder från deltagande i någon ytterligare kampanj eller tävling i vilken vi misstänker att en sådan enhet har använts. Du förbjuds också från att använda en extern resurs som har designats för att erbjuda spelare en otillbörlig fördel över andra spelare. Sådana förbjudna externa resurser kan inkludera, men begränsas inte till, tredjepartsapplikationer och databaser samt webbplatser, webbaserade databaser, prenumerationstjänster och hjälp av en annan person, oavsett om den personen har ett SuprPlay-konto eller inte. Vi kan även komma att frysa kontot i väntan på utredning av detta och efter eget gottfinnande stänga kontot. SuprPlay anser att användningen av sådana enheter är jämförbart med bedrägeri och förbehåller sig rätten att inte återbetala några medel på kontot vid avslutandet och avbryta alla pågående spelaktiviteter.

3.7.1. Om du vill stänga ditt konto kan du göra det när som helst genom att kontakta kundsupporten via e-post, genom att skriva till [email protected] eller till vår livechatt. Hela saldot på ditt SuprPlay-konto kommer att återbetalas till dig, förutsatt att återstående betalningar har gjorts och att obligatoriska KYC-begäranden har slutförts och inga överträdelser mot användarvillkoren har påträffats. Stängningsdatumet för kontot kommer att motsvara det som anges av användarvillkoren, men alla förpliktelser som redan har uppfyllts ska respekteras.

3.7.2. Om orsaken för att stänga kontot är relaterat till problem med ett möjligt spelmissbruk ska spelaren ange detta. En spelare som stänger ett konto till följd av ett spelmissbruk får inte öppna eller försöka öppna ett nytt SuprPlay-konto. SuprPlay ska inte stå till svars för några direkta eller indirekta följdskador om en privatperson lyckas öppna ett nytt konto hos oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga konton som har öppnats som står i strid mot detta.

3.8. SuprPlay förbehåller sig rätten till att under vissa villkor (i enlighet med det som beskrivs i användarvillkoren) stänga ditt konto. När ditt konto har stängts kommer SuprPlay skyndsamt och alltid inom fem (5) arbetsdagar betala ut saldot som finns på spelarkontot till dig. SuprPlay kommer dock enbart att betala tillbaka det som återstår av insättningen som har gjorts av dig om ditt konto stängs eftersom du har blivit avstängd från spel som ett resultat av ett felaktigt beteende. Om SuprPlay stänger ditt konto kommer vi att informera dig skriftligen om detta samt om anledningarna till beslutet.

3.9. Alla kommunikationer mellan slutanvändaren och SuprPlay lagras för att kontrollera efterlevnaden, samt i bokförings- och finansiella tillsynssyften. Om ett spelarkonto stängs sparas alla eventuella uppgifter om kontot i fem (5) år, eller längre om det krävs av lagen, från den tidpunkt då kontot stängs eller såsom på annat sätt anges i SuprPlays datalagringspolicy med tillämpliga lagar som grund. Relaterade uppgifter inkluderar spelarens namn, adress och IP-adress, telefonnummer, e-post, personnummer och transaktionsuppgifter. Efter den här tidsperioden kommer alla uppgifter att arkiveras.

3.10. SuprPlay har rätten att utse betalningslösningsleverantörer för att agera, motta och/eller betala ut medel å dess vägnar.

3.11. Du kan inte ansöka om att skapa ett konto eller använda någon av våra tjänster om du, eller någon annan medlem i hushållet, är eller under de senaste två åren har varit anställd av SuprPlay. I enlighet med denna klausuls syften inkluderar ”anställd” tredjepartsentreprenörer såsom licensgivare, programvaruleverantörer, utvecklare eller partner och alla de personer som på något sätt har en partnerrelation med oss.

3.12. Om du vill återfå medel från ditt konto efter att det har stängts, blockerats, avslutats eller uteslutits av kan du göra det genom att kontakta [email protected]

4. Insättningar

4.1. Innan du kan delta i en vadslagningsaktivitet eller spela på webbplatsen måste du göra en minsta insättning. De lägsta och högsta insättningssummorna kommer att anges på webbplatsen under sektionen Insättning på vår dedikerade sida för Betalningsinformation, där det finns information om tillgängliga insättningsmetoder, lägsta och högsta insättningssummor, avgiftsstruktur och tid. För mer information om detta, klicka här (https://www.VoodooDreams.com/en/payment-info). SuprPlay förbehåller sig rätten att ändra eventuellt minsta belopp som anges när som helst och det befintliga minsta beloppet kommer att publiceras på betalningssidorna.

Du intygar att du enbart deltar i vadslagningar och spelar med den klarerade saldosumman som finns i ditt SuprPlay-konto. Vi ger inte krediter till slutanvändare under några som helst omständigheter. Du kan när som helst göra en insättning online genom någon av de tillgängliga metoderna som används för tillfället. Det kan inkludera betal- och kreditkort, e-plånbok, förbetalda vouchers eller via en banköverföring. Vi accepterar inte kontanter eller checkar.

4.2. Genom att sätta in pengar på ditt konto ber du oss förvara dem och vi samtycker till att förvara dem, tillsammans med eventuella vinster, enbart och specifikt i syfte att använda dem (i) för att placera eventuella spelinsatser; och (ii) för att ta ut alla eventuella avgifter eller kostnader som kan uppstå i anslutning till användningen av våra tjänster. Vi kan komma att ta ut fastställda avgifter för att behandla insättningar. Om sådana avgifter tas ut kommer de att vara synliga för slutanvändaren under insättningsprocessen och även visas under sektionen Insättning på webbplatsen.

4.3. Insättning av pengar på ditt konto ska alltid göras genom en finansiell institution eller betalningslösningsleverantör genom någon av de metoder som anges på webbplatsen, som kan ändras från tid till annan. Metoder, villkor, tillgänglighet och varaktighet för transaktionerna kan komma att variera efter tidpunkten och den finansiella institution som används. Detaljer om tid för uttag gällande den betalningsmetod som används finns tillgänglig på webbplatsens relevanta sidor och de kan komma att ändras från tid till annan.

Dina korttransaktioner kan komma att behandlas av andra betalningsleverantörer än de vi har som partner.

4.4 Insatta medel är tillgängliga på kontot inom en rimlig tidsperiod efter en bekräftelse på att insättningen har gjorts, såvida inte en extra verifieringsmetod krävs enligt klausul 4.5.

4.5. SuprPlay förbehåller sig rätten att använda ytterligare metoder och medel för att verifiera din identitet (KYC, eller Know Your Client) både före och efter insättningar som påverkar ditt konto.

4.6. Om SuprPlay av misstag sätter in en vinst eller lojalitetspoäng på/i ditt konto som inte tillhör dig, kommer den här summan att fortsätta att vara SuprPlays egendom och summan kommer att överföras tillbaka till oss från ditt konto. Det gäller oavsett om misstaget beror på ett tekniskt eller mänskligt fel eller något annat. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla eventuella transaktioner som har gjorts genom användning sådana medel, inklusive relaterade vinster som betalas ut av misstag. För att kunna uppfylla ett sådant ansvar, förbehåller vi oss även rätten att frysa och hålla kvar dessa medel och kvitta dem mot eventuella efterföljande vinster till dig. Om du har tagit ut medel som inte tillhör dig innan SuprPlay upptäcker misstaget kommer den av misstag betalda summan att utgöra en skuld som du är skyldig SuprPlay, utan att detta påverkar andra åtgärder eller hjälpmedel som kan finnas tillgängliga för oss enligt lagen. Vi en eventuell felaktig kreditering måste du informera vår kundtjänst omedelbart via e-post och du är skyldig att returnera medlen till SuprPlay omedelbart.

4.7. Du intygar att du enbart ska använda betal- och kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och som enligt lagen enbart tillhör dig. Användningen av finansiella instrument vars ägarskap är delat med andra privatpersoner tolereras inte och kommer att resultera i att vinsterna annulleras.

4.8. Det är olagligt att sätta in pengar från olagligt erhållna medel. I enlighet med våra policyer mot bedrägerier förbehåller vi oss rätten att betala och begära uttag av delsummor eller totalsumman med samma metod och/eller till samma betalningskonto genom vilket en eller flera insättningar gjordes. Vi förbehåller oss även rätten att betala alla eventuella uttag direkt till ditt bankkonto.

4.9. Enbart privatpersoner bosatta i Sverige har rätt att skapa ett konto med SuprPlay under vår svenska licens och alla sådana eventuella konton måste skapas med SEK som valuta.

4.10. Insättningar som görs till ditt SuprPlay-konto bör vara proportionella med spelandet. Om SuprPlay enligt eget omdöme misstänker någon form av missbruk (t.ex. om en insatt summa inte har använts för spel på lämplig nivå och användaren sedan gör ett uttag i relation till den insatta summan), förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande avbryta respektive insättning(ar) och/eller alla eventuella relaterade uttag, till viss del eller i sin helhet, för att dra alla eventuella kostnader som kan ha resulterat i samband med detta och att stänga SuprPlay-kontot på obestämd tid. Vi förbehåller oss även rätten att begära och motta ett tillfredsställande bevis på källor till medel, och ytterligare kopior på personlig identifiering i sådana fall, innan behandling av någon uttagsbegäran. Behandling av en sådan begäran kommer att ske helt enligt SuprPlays eget gottfinnande.

4.11. Du godkänner att de medel som du sätter in på ditt konto endast får användas för att spela spelen som finns på våra webbplatser. Vi har rätt att frysa och stänga ditt konto om vi anser det rimligt eller har en orsak att tro att du sätter in pengar utan avsikt att delta i någon vadslagning eller spelinsats. Vid sådana omständigheter kan vi även komma att rapportera detta till relevanta myndigheter.

4.12. SuprPlay ger inte någon kredit för användning av dess tjänster. Därmed ska inga räntor dras om det behandling av medel skulle dröja som en del av en rutinmässig uttagsprocess. SuprPlay ska inte heller på något sätt hållas ansvarigt för förseningar hos tredjepartsbehandlare av sådana medel, inklusive, men inte begränsat till, banker och leverantörer av betalningstjänster.

4.13. Du intygar att vi ska har rätt att blockera ett SuprPlay-konto om vi får en begäran till följd av bristande täckning för en direktdebitering eller om en liknande tvist uppstår över en finansiell transaktion i relation till det kontot. Då en begäran till följd av bristande täckning för en direktdebitering eller annan tvist över en finansiell transaktion har mottagits kan vi kontakta dig som registrerad slutanvändare för att bekräfta din identitet. Påminnelser kan skickas ut om den begärda bekräftelsen inte har mottagits. I sådana fall kan en eventuell administrationsavgift tas ut och saldot på ditt SuprPlay-konto kan minska vid otillbörligt uppkommen bristande täckning, återföringar eller andra avgifter som vi kan komma att ta ut i relation till ditt konto. Du bör observera att kvarvarande medel på ett SuprPlay-konto som har blockerats på grund av en begäran till följd av bristande täckning för en direktdebitering kommer att behandlas som medel på ett inaktivt konto och de metoder som anges under avsnitt 7 i dessa användarvillkor tillämpas.

5. Uttag

5.1. Tillgängliga uttagsalternativ anges tydligt på webbplatserna.

5.2. Uttag kan göras till ditt bankkonto eller genom andra tillgängliga uttagsmetoder genom att välja metod under sidan ”Uttag” och/eller på sätt som har valts av SuprPlay. Se även våra dedikerade sidor med Betalningsinformation för att se den befintliga avgiftsstrukturen och hur lång tid det tar att göra ett uttag genom att klicka här. Då det är möjligt ska SuprPlay genomföra dina uttag genom att använda samma metod som du har använt för att göra dina insättningar. Uttag kan enbart göras till den registrerade slutanvändaren och i dennes namn. Uttag kan enbart skickas till originalkällan som användes för att sätta in pengarna.

5.3. Det går inte att ta ut pengar som markeras som ”bonuspengar” samt medel som är kvar i ett avbrutet spel.

5.4. Du förstår och godkänner att det endast är ditt ansvar att betala och utföra alla nödvändiga försiktighetsåtgärder som krävs gällande skatter för vinstpengar, om och då dessa är tillämpliga.

5.5. Betalningschefer som har anställts av SuprPlay kommer att utföra ytterligare verifieringsprocedurer för eventuella insättningar som överskrider motsvarigheten till 2 000 euro och vi förbehåller oss även rätten att utföra sådana verifieringsprocedurer vid lägre utbetalningar om de bedöms nödvändiga av SuprPlay. Sådana verifieringar kan inkludera, men begränsas inte till, kopior av en slutanvändares pass, nationellt ID-kort, kopior av slutanvändares fakturor för allmännyttiga tjänster och/eller kopior av betal- eller kreditkort som används för att göra insättningar eller relevanta bankutdrag.

5.6. Alla transaktioner ska kontrolleras för att undvika pengatvätt. SuprPlay, Lotteriinspektionen och Finanspolisen kan övervaka eller begära granskning av alla transaktioner för att förhindra pengatvätt. SuprPlay ska rapportera alla misstänkta transaktioner till Finanspolisen i Sverige. Om vi skulle få kännedom om någon misstänkt aktivitet som rör våra spel kommer vi omedelbart att rapportera detta till relevanta myndigheter. SuprPlay kan frysa, blockera eller stänga ett konto och ta ut eventuella medel däri om det begärs att vi gör detta, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar för förebyggande av pengatvätt och lagar och finansiering av terrorism. Det är även ditt ansvar att låta oss få veta om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) i Sverige, och du kan göra det när som helst genom att kontakta oss via e-post eller livechatten.

5.7. Tiden för att en uttagsbegäran ska slutföras kan variera beroende på omständigheterna. Ett uttagsförsök bör godkännas eller nekas inom maximalt fem (5) vardagar från datumet då du skickade in alla de dokument som krävs. För att skydda dig kan du enbart ta ut maximalt 1 000 000 SEK per månad, såvida inte en större summa har godkänts av oss.

5.8. Kom ihåg att våra produkter konsumeras direkt under spelets gång. Vi kan tyvärr inte erbjuda ersättningar, återbetalningar eller avbryta den begärda tjänsten under spelets gång. Om du spelar ett spel med verkliga pengar, kommer pengarna omedelbart att dras från ditt spelkonto.

5.9. Du ska inte behandla SuprPlay som en finansinstitution eller förvänta dig att få några räntor utbetalda.

5.10. Vi kan komma att ta ut fastställda avgifter för att behandla uttag och detta kommer att anges tydligt då du utför en uttagsbegäran. För ytterligare information rekommenderar vi att du går till webbplatsens uttagssida.

5.11. I enlighet med tillämpliga lagar och licensvillkor som SuprPlay tvingas följa enligt de respektive jurisdiktionerna där vi har fått licens att bedriva verksamhet och tillhandahålla våra tjänster, skyddas spelarnas medel vid eventuell insolvens genom en separation av kundmedel från andra medel i vår ägo. Spelarmedel förvaras på separat tilldelade bankkonton. Dessa konton används enbart för detta syfte och banken har kännedom om denna uppdelning. Den bank vi har valt garanterar att dessa medel inte är föremål för något tvång, beslagtagning eller verkställande av något anspråk mot SuprPlay och dessa medel anses inte vara någon del av SuprPlays tillgångar vid en eventuell insolvens. Vid vår eventuella insolvens, skyddas dina medel i enlighet med detta och de kommer att returneras till dig.

6. Bonusar

6.1. Dessa villkor för bonusar och belöningsscheman ska fortsätta att gälla tills en ny version görs tillgänglig och godkänns av användaren. Alla eventuella ändringar av villkoren för bonusar och belöningsscheman kommer att aviseras i förväg och kommer inte att börja gälla förrän och såvida du inte har bekräftat att du godkänner dessa ändringar.

6.2. SuprPlay förbehåller sig rätten att hålla inne och ta bort eventuella bonusar som du har belönats med om sådana bonusar inte har använts inom sex (6) månader från det datum då de tilldelades. Enskilda kampanjer och bonuspriser kan ha en kortare utgångsperiod. I dessa fall kommer detta att tydliggöras för slutanvändaren då han/hon mottar erbjudandet om kampanjen. Spelare kommer alltid att få minst 60 dagar för att slutföra villkoren som finns kopplade till en bonus.

6.3. Om du är behörig att få en bonus kan vadslagningskrav gälla innan du kan göra några utbetalningar av bonusen eller prisvinster från vadslagningar som görs genom att använda bonuspengar. Satsningskraven kan variera och kommer att visas och göras tillgängliga för dig när du får bonusen. Om du vill begäran ett uttag innan satsningskraven har uppfyllts kommer SuprPlay att dra bort hela bonussumman samt alla eventuella prispengar från bonuspengarna innan ett sådant uttag kan godkännas. SuprPlay har rätten att välja vilka spel och hur mycket ett spel bidrar till satsningskraven.

6.4. Bonusen som mottas när spelaren gör sin första insättning på webbplatsen har ett satsningskrav på minst 30 gånger summan på den mottagna bonusen och den insatta summan bidrar till bonussiffran, såvida inte några särskilda användarvillkor gäller för detta erbjudande.

6#####.5. Olika spel bidrar på olika sätt till satsningskraven för bonusar, såsom visas i listan nedan: Videoslots, klassiska slots och jackpotslots: 100 %, skrapspel: 100 %, alla roulettspel: 5 %, alla videopokerspel: 5 %, alla blackjack- och baccarat-spel inklusive Punto Banco: 5 %, 3-kortspoker, Oasis Poker och Red Dog: 5 %, alla live casino-bord: 5 %, andra bordsspel: 40 %.

6.6. Bonusar/freespins hos SuprPlay kan enbart mottas en gång per person/hushåll/IP-adress (inklusive delade nätverk), enhet och/eller betal-/kreditkortsnummer eller annan insättningsmetod som används. Riskfria satsningar på något spel uppfyller inte SuprPlays satsningskrav. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt konto och konfiskera dina medel om vi hittar bevis på eller har rimliga misstankar om bonusmissbruk/-bedrägeri.

6.7. Bonuskampanjer kan ha specifika detaljer och villkor. I sådana fall kommer sådan information att göras tillgänglig för användaren. Du bör känna till att alla eventuella specifika villkor gällande bonusar och/eller kampanjer kommer att gälla över dessa användarvillkor vid de fall då icke-överensstämmelse eller skiljaktigheter föreligger.

6.8. Om ett konto innehåller både spelarens egna pengar och bonuspengar kommer bonuspengarna enbart att vara tillgängliga för satsning när spelarens egna pengar har använts upp i sin helhet.

6.9. Det maximala satsningsbeloppet som tillåts vid användning av bonuspengar är 50 SEK per spin eller 5 SEK per vadslagningsrad (eller motsvarande summa i annan valuta) tills dina satsningskrav har uppfyllts helt. SuprPlay förbehåller sig rätten att ogiltigförklara eventuella satsningar och vinster från satsningar eller större summor.

6.10. Fria satsningar, bonusar och kampanjinträden kommer att ogiltigförklaras, nekas eller dras tillbaka från spelare som missbrukar andan i våra erbjudanden. SuprPlay förbehåller sig rätten att när som helst avbryta ett bonuserbjudande vid misstanke om missbruk av erbjudandet och att med omedelbar verkan avsluta den missbrukandes konto. Vi kan enligt eget gottfinnande välja att inte göra någon återbetalning av insättningar, saldon eller vinstpengar som har genererats till kontot om misstanke om missbruk skulle uppstå. Termen ”missbruk” ska inkludera öppnandet av flera konton för att göra anspråk på flera bonusar.

6.11. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda en specifik bonus till särskilda spelare, enligt eget gottfinnande.

7. Vilande och inaktiva konton

7.1. Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts under de senaste tolv (12) månaderna i rad, och där det finns pengar på kontot.

7.2. Ett vilande konto är ett konto som inte har används under de senaste trettio (30) månaderna i rad, och där det finns pengar på kontot.

7.3. SuprPlay kommer att kontakta dig via e-post upp till en månad innan ditt konto blir inaktivt. Du kan återaktivera ditt inaktiva konto genom att logga in. När ett konto blir inaktivt kan SuprPlay ta ut en administrativ avgift på 50 SEK per månad från ditt konto. Om du loggar in på ditt konto efter att ditt konto har blivit inaktivt kan vi överväga att återbetala de avgifter som har tagits ut, om du kan bevisa något av följande: (i) Du har inte kunnat logga in på kontot till följd av hälsorelaterade problem; (ii) Du har inte kunnat logga in på kontot på grund av en rimlig orsak. Om du loggar in på kontot inom tre månader från det att kontot blir inaktivt ska SuprPlay återbetala de betalda avgifterna för inaktivt konto.

7.4. När ett konto blir vilande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att kontakta dig samt skicka över det återstående saldot på ditt konto till dig.

7.5. Om ditt konto har blivit inaktivt eller vilande och du vill göra anspråk på ditt saldo kan du göra det genom att logga in på ditt konto och begära en utbetalning eller kontakta oss via e-post [email protected] eller genom att använda livechattknappen på webbplatsen.

8. Ansvarsfullt spelande

8.1. SuprPlay erbjuder ett stort tjänsteutbud för att hjälpa dig om du upplever eller tror att du håller på att utveckla ett spelmissbruk. Vi har en rad olika åtgärder som kommer att hjälpa dig att spela i en säker miljö. Du inser att resultatet aldrig kan garanteras när du spelar om pengar. Vi har utvecklat verktyg som kommer att göra din spelupplevelse säkrare. För att kunna använda dessa verktyg måste du tydligt ange dina preferenser genom att kontakta kundtjänsten, via e-post till [email protected] eller genom att kontakta oss via livechatten, eller genom att använda något av de olika verktyg som finns tillgängliga på webbplatsen för att ange dina preferenser. Vi uppmuntrar dig att ha dessa åtgärder i åtanke när du spelar på SuprPlays webbplatser. Som en registrerad slutanvändare: (i) måste du ange en spelbudget med maximalt saldobelopp som du kan tänka dig spela för inom en viss tidsperiod, som kan vara dagligen, veckovis eller månadsvis (obs: du kan inte fortsätta till spelen innan du anger denna begränsning på webbplatserna); (ii) kan du exkludera dig själv från att spela under en begränsad eller obegränsad tidsperiod; (iii) kan du ange tidsbegränsningar per dag, vecka eller månad för att begränsa din inloggningstid.

8.2. Ange en finansiell budget

8.2.1. Vi erbjuder dig möjligheten att när som helst ange en budget för ditt SuprPlay-konto. Om en budget anges och nås kommer du inte att kunna fortsätta att spela över denna budget, eftersom vårt system automatiskt kommer att blockera ytterligare spel. Alla budgetar följer UTC-tid, t.ex. startar en dag 00.00 UTC och slutar 23.59 UTC.

8.2.2. Det är obligatoriskt att ange en ”daglig budget”, ”veckovis budget” eller en ”månatlig budget”.

8.2.3. Du kan när som helst ändra eller ångra en budget som du har angivit för ditt konto på webbplatssidan Ansvarsfullt spelande eller genom att kontakta vår kundtjänst, antingen via livechatten eller genom att skriva till följande adress: [email protected] Om du ökar budgeten kommer den att börja gälla efter 72 timmar medan en minskning av budgeten börjar gälla direkt.

Om du når budgeten som har angivits kommer du inte att kunna göra någon satsning (inklusive den som du försöker genomföra) tills tidsfristen för en sådan budget har löpt ut.

8.3 Ange en begränsning om maximal sessionstid och verklighetskontroller

(i) Du kan bestämma att ange en maximal inloggningstid under vilken du kommer att tillåtas vara inloggad på ditt konto. Om du är inloggad efter att den maximala inloggningstiden har löpt ut, kommer du att loggas ut från webbplatsen och alla eventuella pågående spel kommer att stoppas. (ii) Verklighetskontroller. SuprPlay erbjuder en rad olika verktyg till användarna för att hjälpa till att övervaka din aktivitet, vilket innebär att ett meddelande kommer att visas på din skärm med regelbundna intervaller. Meddelandet som visas kommer att informera dig om hur lång tid du har varit inloggat, samt visar information om dina vinster och förluster. Meddelandet kommer även att ge dig valet att återgå till eller avsluta spelet du spelar.

8.4. Självavstängning

8.4.1. Om du känner att du håller på att bli spelberoende bör du överväga att begränsa din kontoåtkomst. Vi har flera olika verktyg för att garantera att du, efter behandling av din ansökan om självavstängning, inte längre kommer att kunna spela på webbplatsen och inte få åtkomst till ditt konto, fram tills din självavstängningsperiod har löpt ut. För att aktivera en självavstängning kan du kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett mejl till [email protected] och ange önskad självavstängningsperiod eller använda de verktyg som finns tillgängliga på varje webbplats. Den minsta självavstängningsperioden är tolv (12) månader om du väljer att självavstänga dig från webbplatserna under obestämd tid. Du kan även använda självavstängningsknappen som finns tillgänglig på webbplatsen för att självexkludera dig direkt från respektive webbplats, eller använda alternativet att självavstänga dig genom det nationella självavstängningsregistret (spelpaus.se) för att garantera att du är självavstängd från alla andra webbplatser eller operatörer som regleras av Lotteriinspektionen. Under självavstängningsperioden kommer kontot inte att öppnas igen under några som helst omständigheter.

Du kan även använda en panikknapp som finns på vår webbplats, för att omedelbart kunna stänga av dig själv i en 24-timmarsperiod.

8.4.2 Vi ber dig att ha i åtanke att det är viktigt för oss att vara medvetna om orsaken till din självavstängning, särskilt om den är relaterad till spelmissbruk. Ange denna orsak till oss när du gör din stängningsbegäran.

8.4.3. När du har genomfört en självavstängning (oavsett om det är med oss eller i det nationella självavstängningsregistret (spelpaus.se) kommer vi att se till att vi inte skickar något ytterligare material med direktmarknadsföring.

8.5. Alla begränsningar och verktyg för ansvarsfullt spelande som nämns i det här avsnittet kan administreras eller påbörjas genom att kontakta kundtjänsten. De som arbetar i kundtjänsten har utbildats i socialt ansvar och känner till riskerna med spelberoende. Om du känner att du är utsatt för en risk finns de där för att hjälpa dig och kan förklara de åtgärder som du kan vidta för att begränsa ditt spelande genom att hänvisa dig till specialistorganisationer som kan hjälpa dig.

8.6. Eventuella begäranden om självavstängning är som standard giltiga över alla varumärken och/eller webbplatser som ägs av SuprPlay. Du bör därmed känna till att en avstängning från VoodooDreams.com även skulle innebära en avstängning från dess systerwebbplatser VoodooDreams.com och Duelz.com om du även har öppnat ett konto på dessa webbplatser. Obs: Om det skulle finnas ett alternativ tillgängligt för självavstängning från enbart en eller flera av webbplatserna, men inte alla webbplatser, ska du notera att avstängningen görs enligt ditt eget omdöme och att du tillåts spela på andra SuprPlay-webbplatser utan rätt till återbetalning av några insättningar eller medel som du spelat med enligt detta. Om du skulle försöka dig på att kringgå sådana utestängningar på något sätt, inklusive genom att registrera ett konto med falska eller andra uppgifter för att undvika att bli upptäckt, ska SuprPlay inte att hållas ansvarigt för ditt fortsatta spelande och inte vara skyldigt att återbetala några förluster. och kan även komma att efter upptäckt behålla eventuella medel tillgängliga på något konto som tillhör dig.

8.7. Om SuprPlay anser att ditt spelande kommer att orsaka finansiella eller personliga svårigheter för dig, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto. Om du känner att du behöver hjälp att komma över ett spelmissbruk bör du gå in på sidan Ansvarsfullt spelande på webbplatsen. SuprPlay förbehåller sig därmed rätten att begära information och/eller eventuella KYC-dokument för att garantera att du har tillräckligt högt saldo för att spela.

8.8. Minderårigt spelande SuprPlay tillåter inte någon person under 18 år att öppna ett konto på sina webbplatser. Om du skulle hjälpa en minderårig person att öppna ett konto på vår sida begår du ett lagbrott. Om du har minderåriga personer i ditt hushåll eller om det finns en möjlighet att minderåriga får åtkomst till våra tjänster via din dator, se till att göra följande: (i) dela inte dina inloggningsuppgifter; (ii) aktivera inte funktionen ”Kom ihåg lösenord” på inloggningsskärmarna; (iii) dela inte dina kredit- eller betalkortsuppgifter med minderåriga; (iv) installera program för föräldrakontroll eller internetfilter på dina datorer. Sådana program kan laddas ned från exempelvis www.netnanny.com samt www.cyberpatrol.

8.9. SuprPlay har åtagit sig att tillhandahålla en enastående service till sina kunder. Som en del av detta åtagande garanterar vi att hjälpa våra kunder i sitt spelansvar med de verktyg som listas under detta avsnitt. Om du vill ha ytterligare information om hur man spelar ansvarsfullt bör du bege dig till vår informationssida om Ansvarsfullt spelande. SuprPlay kommer alltid att sträva efter att stärka sitt sociala ansvar och vi förlitar oss på att du förstår att vi även alltid kommer att kräva ditt fulla samarbete med detta. Vi tar inget ansvar för och utesluter all ansvarsskyldighet om du fortsätter att spela eller fortsätter att använda den här webbplatsen, med avsikt att undvika de relevanta åtgärder som vidtagits. Detta inkluderar att öppna eller försöka skapa konton hos oss genom att använda falska eller missledande personuppgifter för att kringgå begränsningar, avstängningar eller andra verktyg för ansvarsfullt spelande som tidigare har begärts av dig.

8.10. Om du känner att du kan ha en risk att utveckla ett spelberoende eller om du vill vara säker på att du eller någon annan i ditt hushåll inte har tillgång till spelsidor kan du överväga att installera ett program som förhindrar användare från att för åtkomst till spelsidor. Det finns oberoende tredjepartswebbplatser som erbjuder produkter med syfte att blockera spelrelaterade webbplatser eller program. Betfilter och GamBlock är två webbplatser som tillhandahåller dessa tjänster. För att kunna garantera maximalt skydd till dem som påverkas av spelproblem kan denna typ av program inte tas bort från en enhet när det väl har installerats. Observera att du även kan göra ett självbedömningstest som finns tillgängligt på webbplatsen (spelpaus.se) och även använda den nationella självavstängningstjänsten för att stänga av dig själv från spel på alla andra webbplatser som tillhandahåller speltjänster i Sverige med en svensk spellicens från Lotteriinspektionen.

9. Särskilda omständigheter och avbrutna spel

9.1. Oväntade tekniska problem eller omständigheter som står utom vår kontroll, såsom tekniska problem hos tredjepartsleverantörer eller oväntade tekniska problem med lojalitetssystemet eller andra system på webbplatsen ger SuprPlay möjligheten att avbryta satsningar och återbetala spelare. Du instämmer även i att din datorutrustning eller mobila enhet och internetanslutning kan påverka webbplatsens prestanda och drift. Till följd av detta kan SuprPlay inte garantera att webbplatsen kommer att fungera utan fel eller att dess tjänster kommer att tillhandahållas utan störningar. SuprPlay godkänner inte något ansvar för eventuella fel eller problem som uppstår till följd av din utrustning, internetanslutning eller tredjepartsleverantör. Detta inkluderar även din oförmåga att delta i vadslagningar, se eller motta information om vissa särskilda spel.

9.2. SuprPlay har rätten att begränsa, avbryta och neka deltagande i satsningar om insatsen anses vara för stor och vi anser att spelarens satsningsmönster sker på ett sådant sätt att systemet missbrukas.

9.3. Om ett spel avbryts (t.ex. eftersom vi oavsiktligt har kopplats bort från din utrustning eller om vårt spelsystem oväntat stängs ned) kommer du att få möjligheten att fortsätta att spela, såvida inte annat anges i de specifika spelreglerna. Om spelet inte avslutas inom 90 dagar kommer det att avslutas automatiskt.

9.4. Om en bonuskampanj på något sätt har felkonfigurerats har SuprPlay rätten att ändra spelarens saldon samt andra kontouppgifter som kan ha påverkats av den felaktiga konfigurationen, samt korrigera misstaget.

9.5. Om ett spel skulle innehålla en bugg eller felkonfigurering som orsakar ett felaktigt beteende eller utbetalningar har SuprPlay rätten att ta bort spelet och ändra spelsaldon och kontouppgifter för att kunna rätta till misstaget.

9.6. Företaget ansvarar inte för några avbrott av tillhandahållandet av tjänsten, serveravbrott, laggningar eller tekniska eller politiska störningar under spelets gång. Återbetalningar kommer enbart att göras enligt ledningens eget gottfinnande. Avbrutna spel eller andra fel kommer dock aldrig att påverka ditt medlemskonto eller spelsaldo på något negativt sätt.

9.7. Företaget tar inget ansvar för skador eller förluster som bedöms eller anses ha uppstått från eller i anslutning till webbplatsen eller dess innehåll. Detta gäller inklusive, men utan begränsning, för förseningar eller drifts- eller överföringsstörningar, förlust eller korruption av data, kommunikation eller linjefel, någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller något fel eller utelämnande i innehållet.

9.8. SuprPlay kommer att göra sitt allra bästa för att se till att webbplatsen är tillgänglig dygnet runt, men ska inte hållas ansvariga om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Vi kan när som helst att ta bort något spel från webbplatsen och förbehåller oss rätten att göra ändringar eller korrigeringar för att ändra, avbryta eller ta bort något av dess innehåll, produkter eller tjänster, inklusive din åtkomst till webbplatsen.

9.9. För att du ska kunna använda särskilda produkter som vi kan komma att tillhandahålla kan du behöva ladda ner ett särskilt program. Du kan även ombes att samtycka till andra användarvillkor från någon av våra tredjepartsprogramleverantörer som styr användningen av deras produkter. Om du inte vill godkänna sådana tredjepartsvillkor bör du avstå från att använda deras program. SuprPlay tar inget ansvar i relation till något tredjepartsprogram.

9.10. Du har inte rätt att missbruka eller försöka missbruka något fel eller något fall av ofullständighet på webbplatsen, i klientapplikationen, i något program eller någon av de tjänster som tillhandahålls av oss. Om du skulle få kännedom om något sådant fel eller någon sådan ofullständighet bör du undvika att dra nytta av det och meddela oss om detta. Om du inte efterlever den här klausulen och drar nytta av eller lämnar ut några uppgifter om ett fel eller en ofullständighet har SuprPlay rätt att vidta åtgärder i enlighet med lagen, vilket kan inkludera kompensation för eventuella kostnader som kan ha uppstått i relation till eventuella förluster, som kan ha resulterat från din överträdelse av denna klausul.

10. Metod för att framföra klagomål och lösa tvister

10.1. Du kan kontakta vår kundtjänst i enlighet med instruktionerna på webbplatsen om du vill framföra några klagomål gällande våra tjänster. Den återfinns under sektionen ”Kontakta oss” eller ”Hjälp”. Du kan även välja att skicka ett mejl till [email protected] eller kontakta oss via livechatten.

1##### 0.2. För att vi ska kunna behandla ditt klagomål på ett snabbt och effektivt sätt bör du lämna ut din identitet och en tydlig beskrivning med alla relevanta uppgifter om problemet du vill anmäla. Detta kommer att hjälpa oss att nå en snabb lösning på alla problem som anmäls genom en uppgörelse i godo.

10.3. Om du har ett anspråk avseende några transaktioner måste ett sådant anspråk göras inom sex månader efter att transaktionen eller betalningen genomfördes för att vi ska kunna överväga ett sådant anspråk. Vid mottagandet av ett anspråk kommer vi att granska transaktionen och/eller betalningen i fråga och informera dig om resultatet. Vårt beslut efter en sådan granskning är slutgiltigt.

10.4. Klagomål hanteras av kundtjänstavdelningen och eskaleras inom SuprPlay-organisationen i de fall då kundtjänstpersonalen inte löser ditt fall omedelbart. Spelaren kommer att informeras till rimlig grad om statusen på sitt klagomål. För klagomål, kontakta kundtjänsten via följande e-postadress: [email protected]

11. Ansvarsbegränsning

11.1. Du instämmer i att de tjänster som tillhandahålls på den här webbplatsen enbart är till för underhållningssyften. Det är inte obligatoriskt för dig att använda våra tjänster, utan ditt deltagande sker enbart efter eget gottfinnande och val. Du surfar därmed in på webbplatsen och deltar i spelen som finns på den helt på egen risk. Webbplatserna och spelen som finns tillgängliga tillhandahålls utan någon som helst garanti, oavsett om detta är uttryckligt eller underförstått. Du instämmer i att ditt intresse för våra tjänster och vår webbplats är privat och inte yrkesrelaterat, och att du har skapat ett konto hos oss enbart för privat underhållning. All annan användning av de tjänster vi tillhandahåller och all annan användning av webbplatsen är strikt förbjuden.

11.2. Utan att det påverkar den generella giltigheten av de föregående bestämmelserna, kan varken vi, våra chefer, medarbetare, partner eller tjänsteleverantörer:

11.2.1. Garantera att programmet, spelen och webbplatserna alltid är lämpliga för sitt syfte;

11.2.2. Garantera att programmet, spelen och webbplatserna är felfria;

11.2.3. Garantera att programmet, spelen och webbplatserna kommer att vara tillgängliga utan störningar;

11.2.4. Vara ansvariga för några förluster, kostnader, utgifter eller skador, oavsett om de är direkta eller indirekta, följder av, oavsiktliga eller på annat sätt uppstår i relation till din användning av webbplatserna eller ditt deltagande i spelen.

11.3. Du förstår och samtycker till att alla vadslagningar som vid felfunktion i spelet eller dess drift kommer att ogiltigförklaras om det finns en sådan felfunktion. Medel som kommer från ett felfungerande spel ska anses vara ogiltiga, liksom alla efterföljande spelomgångar med nämnda medel, oavsett vilket spel som spelas med dessa medel.

11.4. Du samtycker härmed till att fullt gottgöra och hålla oss, våra chefer, medarbetare, partner och tjänsteleverantörer skadeslösa vid eventuella kostnader, utgifter, skador, anspråk och förpliktelser, hur dessa än har uppkommit, vilka kan komma att uppstå i relation till ditt missbruk av webbplatsen eller deltagande i spelen.

11.5. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kommer vår maximala ansvarsskyldighet som uppstår från eller i anslutning till din användning av vår webbplats aldrig att överstiga 1 000 SEK (oavsett om det avser avtal, skadeståndslag, garantiöverträdelse eller annat).

11.6. All information som visas på vår webbplats tillhandahålls enbart i informativt syfte och är inte avsedd att tolkas som professionell rådgivning av något slag. Varken SuprPlay eller någon av dess oberoende leverantörer har något ansvar för några informationsfel, ofullständighet, felaktigheter eller förseningar eller för några åtgärder som vidtas i enlighet med den information som finns häri.

12. Överträdelser, påföljder och avslut

12.1. Vi förbehåller oss rätten att inte öppna, frysa eller stänga ditt konto eller inte betala ut medel om du överträder någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor eller om vi har en rimlig anledning att misstänka att du har överträtt dem.

12.2. Om SuprPlay misstänker att du har deltagit i en olaglig och/eller bedräglig aktivitet vid användning av någon av webbplatserna: eller om du har överträtt detta avtal; eller om du har problem med fordringsägare eller om du på annat sätt deltar i åtgärder som kan vara skadlig för vår verksamhet förbehåller vi oss rätten att frysa eller avsluta ditt konto eller avsluta eventuella vadslagningar, helt efter eget gottfinnande.

12.3. Du samtycker till att SuprPlay är den slutliga beslutsfattaren avseende om du har överträtt SuprPlays regler, policyer och/eller användarvillkor på ett sätt som resulterar i avstängning eller permanent uteslutande från deltagande på våra webbsidor.

12.4. Om vi skulle dröja eller underlåta att utöva våra rättigheter under dessa användarvillkor innebär detta inte att vi förlorar eller avstår från rättigheterna som hör samman med dem om tidsgränser inte har angivits. Detsamma gäller även för dig.

12.5. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för några överträdelser av dessa användarvillkor som uppstår till följd av eventuella omständigheter som vi rimligtvis inte kan förväntas kontrollera.

13. Avskiljbarhet

13.1. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse avskiljas från dessa användarvillkor och alla andra bestämmelser ska fortsätta att gälla och inte påverkas av någon sådan avskiljning.

14. Tilldelning

14.1. Vi förbehåller oss rätten att tilldela eller på annat sätt lagligen överföra detta avtal. Däremot kan du inte tilldela eller på annat sätt överföra detta avtal.

15. Hela avtalet

15.1. Dessa användarvillkor omfattar hela avtalet mellan dig och oss gällande användningen av våra webbplatser och ska, förutom vid eventuellt bedrägeri, råda över alla tidigare eller samtida kommunikationer, förslag eller avtal, oavsett om de har gjorts elektroniskt, muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss avseende webbplatserna.

16. Tillämplig lag och jurisdiktion

16.1. I enlighet med obligatoriska lokala eller konsumentskyddslagar ska alla eventuella rättsliga anspråk eller tvister som uppstår under och i anslutning till dessa kontraktsmässiga villkor lösas i enlighet med de lagar som gäller för avtalsplatsen. Avtalsplatsen för detta avtal är Malta och dessa användarvillkor styrs av Maltas lagar.

16.2. Dessa parter samtycker till att alla eventuella tvister, strider eller anspråk som uppstår ut ur eller i anslutning till dessa användarvillkor, eller ur överträdelser, avslut eller ogiltighet av dem bör skickas till den exklusiva jurisdiktion som tillhör Maltas domstolar.